Centralno mesto obeležavanja Dana osoba sa invaliditetom

Naša ustanova je protekle godine bila centralno mesto obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, u našoj sredini.

Konkretne aktivnosti na obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koje su sprovedene uz učešće naše ustanove su:

 • Tribina "Puno učešće i jednakost", održana 03.12.2004. u našoj ustanovi;
 • akcija "Jedinstveni glas u 5 do 12", sprovedena istog dana u 11:55 u centru grada šetnjom i deljenjem propagandnog materijala;
 • susreti, posete, takmičenja učenika naše i gradskih škola i predškolskih ustanova, u sedmicama koje su prethodile i pratile Dan;
 • održavanje priredbe učenika naše škole za građane Sombora.

Projekat Unapređenje obrazovanja Roma

Vreme realizacije: 6. novembar 2003. – 6. novembar 2004. godine

Poseta zoološkom vrtu

Ciljevi:

 • Upoznavanje dece sa ometenošću (romske i neromske nacionalonsti) sa vrednostima i tekovinama kulture i tradicije Roma;
 • Kroz zajedničke aktivnosti uticati na razumevanje različitosti, stvaranje klime tolerancije i poštovanje običaja i načina ispoljavanja kulture svih nacionalnosti;
 • Afirmisanje vrednosti romske kulture i tradicije uopšte u našoj sredini i šire.

Glavne aktivnosti:

 • organizovanje i održavanje serija radionica, igraonica i drugih oblika adekvatnog grupnog rada sa našom decom romske i neromske nacionalnosti, sa sadržajima razumljivim i prihvatljivim našoj deci;
 • posećivanje manifestacija koje predstavljaju kulturu, običaje i tradiciju Roma, koje se održavaju u širem okruženju;
 • poseta Udruženju Roma
 • izleti i ekskurzije za decu romske i neromske nacionalnosti.

Rezultati:
Stvorena je atmosfera saradnje i tolerancije među decom različitih nacionalnosti. Deca romske i neromske nacionalnosti su postala zainteresovana za vrednosti romske kulture. Ceo projekat je uticao na podizanje nivoa opšte kulture, socijalizaciju i integraciju u širu društvenu sredinu dece sa ometenošću romske i neromske nacionalnosti. Učenici su ovim projektom motivisani da se uključe i u samostalno i dodatno otkrivanje vrednosti romske kulture, poput učenja romskog jezika, običaja, igara i pesama.

Nova sala za fizičko vaspitanje

U maju 2004. je svečano otvorena novoizgrađena sala za fizičko vaspitanje u centralnom delu škole. Izgradnju je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Američka fondacija za razvoj (ADF).

Nova sala za fizičko vaspitanje

Objekat ima višestruki značaj za naše učenike i samu ustanovu:

 • realizovanje obrazovno-vaspitnog rada iz oblasti fizičkog vaspitanja, sloboda igre i kretanja, predstavljaju značajan faktor za razvoj celekupne ličnosti deteta;
 • mogućnosti organizovanja slobodnog vremena učeniika;
 • organizovanje druženja i sportskih takmičenja;
 • uspešnija realizacija kulturne delatnosti škole

Obeležavanje 30 godina postojanja i rada ustanove

Škola je u aprilu 2004. godine, raznovrsnim aktivnostima obeležila 30 godina postojanja i rada ustanove.

Vuk Karadžić

Glavne aktivnosti povodom jubileja:

 • potpisivanje Ugovora o saradnji između organizacije Lebenshilfe - Rastatt (Nemačka) i naše ustanove;
 • svečano obeležavanje jubileja u Narodnom pozorištu priredbom i izložbom radova učenika naše ustanove, kao i uručivanjem poklona, zahvalnica i nagrada.

Saradnja sa kolegama iz srodne škole u Baji

Nakon mnogo godina pauze ponovno je upostavljena saradnja sa kolegama iz srodne škole u Baji.

Zajedničke aktivnosti koje smo organizovali sadržale su:

 • uzajamne posete ustanovama i razmena stručnih iskustava;
 • zajednički odlazak na Sabor defektologa u Herceg Novom;
 • Međunarodna konferencija o srednjem stručnom obrazovanju u Baji;
 • urađeni su zajednički predlozi projekata prekogranične saradnje;
 • prisustvo na Konferenciji Društva defektologa Mađarske.

Uzvratne posete kolegama iz Zrenjanina

U toku 2003-2004. godine, ostvarena je bliska saradnja Aktiva nastavnika individualnog tretmana sa kolegama iz škole "9. maj" u Zrenjaninu. Posetili smo kolege u Zrenjaninu i ugostili ih u našoj ustanovi.

 

Povratak na početak strane

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.