Montesori metod senzomotorne itegracije razvoja dece

Školskim razvojnim planom ustanove planirano je unapređenje obrazovno-vaspitnog rada primenom pedagoškog metoda Marije Montesori od septembra školske 2011/2012.godine. Ovakav metod rada zahteva primenu specifičnih principa i specijalizovani didaktički materijal smešten u adekvatan prostor i dostupan svakom detetu.

Primenom Montesori metoda kod deteta se zadovoljava potreba za: redom, orijentacijom, istraživanjem, radom, aktivnošću, manipulacijom, mišljenjem, ponavljanjem, tačnošću i preciznošću, komunikacijom i samousavršavanjem. Nastavnik pokazuje detetu upotrebu materijala, a aktivnosti su usklađene interesovanju i uzrastu deteta.  Materijal je vidljiv i dostupan detetu, dete samo bira materijal kojim će da radi. Postoji samo jedan primerak materijala koji je poslagan od lakšeg ka težem. Materijal se uvek vraća u stanju u kojem je zatečen i na isto mesto.

Montesori didaktički materijal je grupisan u pet centara: centar za praktični život, senzorno-perceptivni centar, jezički centar, matematički centar i kosmički centar. U centru za praktičan život nalazi se didaktički materijal koji osposobljava dete da se samostalno brine za sebe, za svoju okolinu i za druge ljude. Na primer vežbe presipanja, vežbe na ramovima za otkopčavanje, zakopčavnje dugmadi, rajferšlusa i kaiša, vezanje čvora, mašne itd., vežbe pipetom, hvataljkama, vežbe čišćenja obuće, odeće i prostora i drugo. Senzorno-perceptivni centar podstiče razvoj čula kroz vežbe za razlikovanje prostornih dimenzija, razlikovanje boja, oblika, površina, težine, zvukova, temperature, ukusa i mirisa.U jezičkom centru detetu je ponuđen materijal koji ga podstiče na razgovor, utiče na bogaćenje rečnika kroz imenovanje i opisivanje, podstiče razvoj grafomotornih sposobnosti i omogućava upoznavanje slova pomoću više čula. Radom u matematičkom centru detetu je omogućeno da brojevne pojmove upoznaju konkretno i preko čula, te na taj način dođu do viših matematičkih apstrakcija. Pomoću materijala kosmičkog centra učenici savladavaju sadržaje iz oblasti prirodnih i društvenih nauka: biologije, geografije, istorije i drugih.

Naša Škola poseduje  Montesori kabinet u oba objekta škole.  U vaspitno-obrazovnom  radu  Montesori metod koriste nastavnici Osnovne škole i Dnevnog centra.U dosadašnjem radu Montesori metod je prepoznat kao dobar način senzomotorne stimulacije razvoja dece. Deca sa teškoćama u razvoju na konkretan način usvajaju sadržaje neophodne za razvoj celokupne ličnosti deteta.

Montesori 3459.JPGMontesori 3460.JPGMontesori 3461.JPGMontesori 3462.JPGMontesori 3463.JPGMontesori 3464.JPG

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.