U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi, organizovan je učenički parlament radi davanja mišljenja i predloga stručnim organima škole, organu upravljanja, savetu roditelja i direktoru, o pravilima ponašanja u školi, vannastavnim aktivnostima, organizaciji raznih manifestacija; radi razmatranja odnosa i saradnje učenika i zaposlenih u školi i obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje. Parlament se bira svake školske godine i ima svog predsednika. Radom parlamenta rukovode dva mentora koji se biraju iz redova nastavnika. Mišljenje i zaključci parlamenta daju se drugim organima škole na razmatranje.

Kroz rad u parlamentu, realizuju se različiti stepeni participacije učenika u školskom životu: informisanje, izražavanje sopstvenog mišljenja, učešće u donošenju odluka, doprinos razvoju školskih aktivnosti i pokretanje akcija… Učešćem u radu učeničkog parlamenta, našim učenicima se pruža prilika da uz podršku i pomoć, razvijaju neke vrline (samopoštovanje, odgovornost, saradnja, tolerancija, uvažavanje različitosti, inicijativnost, samostalnost, kritičnost), da stiču određene veštine (izražavanje sopstvenog mišljenja, diskusija, odlučivanje, poštovanje procedura), kao i da razumeju funkcionisanje demokratskog društva na nivou njihove škole.

U okviru saradnje sa gradskom zajednicom učeničkih parlamenata, kao za učenike veoma značajna i posebna (inkluzivna) aktivnost, ističe se "Turnir za osmeh", koji se svake godine organizuje u somborskoj kuglani, povodom obeležavanja 3. decembra - Dana osoba sa invaliditetom. Na ovom turniru učestvuju predstavnici učeničkih parlamenata svih srednjih škola iz Sombora.

Pored ovoga, ističe se i angažman naših parlamentaraca u različitim projektnim aktivnostima škole, naročito iz oblasti ekologije. Naši parlamentarci se uključuju i u rad učeničke zadruge, gde ne samo što proizvode već i plasiraju svoje proizvode, angažujući se na prodajnim izložbama radova i cveća, u okviru različitih gradskih i pokrajinskih manifestacija. Na ovaj način nastojimo da kod učenika razvijamo preduzetnički duh.

20180605_084218.jpg20180605_093400.jpg31946009_1927502033987700_5192320280646647808_n.jpg32089232_633870150291200_3887920716938477568_n.jpgturnirzaosmeh.jpg

    Pitajte!

    Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.