KONKURSNA DOKUMENTACIJA

U JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI DOBARA  – NABAVKA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU OBJEKTA USTANOVE I ZA IZVOĐENjE RADOVA NA OBEZBEĐENjU PRISTUPA OBJEKTIMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Dokumentacija

Javni poziv

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.