КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  /ДОБРА –НАБАВКА ХРАНЕ ЗА  КОРИСНИКЕ УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВКА

Javni poziv

Dokumentacija