Nastavu u našoj školi pohađaju učenici sa posebnim potrebama, intelektualnom ometenošću različitog stepena i senzornim i motoričkim smetnjama i sa autističnim spektrom u ponašanju. Učenici se upisuju u školu za decu sa smetnjama u razvoju na osnovu rešenja Interresorne komisije i uz saglasnost roditelja.

Učenici mogu biti upućeni u našu ustanovu:

  • Na početku školovanja

  • Nakon pokušaja školovanja u drugim školama

Nastava se izvodi po razredima (u nižim razredima) i razredno –predmetnom sistemu(u višim razredima).Čas traje propisanih 45 minuta.

Rad sa našim učenicima u osnovnoj školi karakteriše:

  • Defektološka procena individualnih sposobnosti svakog učenika

  • Izrada i primena individualnih obrazovnih planova(IOP-a)

  • Primena specifičnih metoda, oblika i sredstava rada u cilju razvijanja postojećih sposobnosti i sklonosti svakog učenika

  • Praćenje i evoluiranje napredovanja svakog učenika

  • Specifičan proces profesionalne orjentacije koji sprovodi tim defektologa, nastavnika praktične nastave i psihologa škole, a koji se najintezivnije odvija u završnim razredima osnovne škole.

U osnovnoj školi nastava se odvija dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku. Učenici se po potrebi obuhvataju obaveznim vannastavnim individualnim tretmanima reedukatora psihomotorike, logopeda, somatopeda, surdologa, tiflologa, specijalnog pedagoga i tretmanom senzorne integracije. Radi razvijanja sklonosti učenika , kreativnosti, ličnog izražavanja, socijalizacije, praktične primene naučenog i afirmacije ličnosti svakog učenika pruža se mogućnost uključivanja u raznovrsne vannastavne aktivnosti i sekcije škole.

Učenicima osnovne škole je za redovnu nastavu na raspolaganju dvanaest učionica, deset kabineta, dve medijateke škole , sala za fizičko vaspitanje, senzorna soba i soba za senzornu integraciju.

U oba objekta škole učenici su obuhvaćeni radom produženog boravka. Učenici u boravku svakodnevno , pored izrade domaćih zadataka imaju mogućnost da se odmore, igraju, kreativno stvaraju, bave fizičkim aktivnostima i slično.

U školi se nalazi kuhinja sa trpezarijom u kojoj se učenicima svakodnevno služi užina i topli obrok(ručak).

Za učenike koji nisu u mogućnosti da putuju svakodnevno, ili je to u najboljem interesu dece/ učenika, obezbeđen je smeštaj u Domu škole.

Po završetku osnovne škole učenici imaju mogućnost nastavka srednjoškolskog obrazovanja u našoj ustanovi.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.