Produženi boravak pruža mogućnost učenicima da pored redovne nastave, provedu u školi još jedan deo dana u zavisnosti od mogućnosti i interesovanja njihovih roditelja/staratelja. Korisnici usluge produženog boravka mogu da se menjaju svake godine, kao i u toku godine, u zavisnosti od saglasnosti roditelja/staratelja. Za sada postoji po jedna grupa u svakom objektu naše škole. Obe grupe su formirane od učenika različitih razreda, učenika od prvog do osmog razreda osnovne škole, ali i pojedinih učenika naše srednje škole (pripremnog razreda) zbog nemogućnosti roditelja/staratelja da dođu u vreme kada se časovi završavaju, kao i nemogućnosti samih učenika da se samostalno vraćaju kući i adekvatno staraju o sebi. Osnovni koncept produženog boravka je pružanje podrške učenicima i stvaranje uslova da učenici u celini zadovolje potrebu za izražavanjem i komunikacijom, probude interesovanja, usavrše veštine i povećaju obim i kvalitet znanja.

           Rad u produženom boravku odvija se prema predviđenom planu i programu koji obuhvata vaspitanje i socijalizaciju učenika, pomaganje u učenju i radu, sticanje radnih i higijenskih navika, preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika, organizovanje i realizovanje aktivnosti učenika tokom slobodnog vremena.

          Rad u produženom boravku usklađen je sa obrazovno-vaspitnim zadacima u redovnoj nastavi. Učenici se uključuju u produženi boravak u različito vreme u toku dana u zavisnosti od njihovog rasporeda časova, ali uvek posle nastave. Odlaze iz produženog boravka takođe u različito vreme u zavisnosti od potreba roditelja/staratelja učenika.

U okviru produženog boravka učenici imaju jedan obrok - ručak koji je sveže pripremljen u školskoj kuhinji.

Blokovi aktivnosti učenika u produženom boravku sastoje se iz: samostalnog rada učenika (učenje, vežbanje i izrada domaćih zadataka), slobodnog vremena predviđenog za igru i odmor i slobodnih aktivnosti.Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.