1. Naziv / vrsta individualnog defektološkog tretmana:

ORIJENTACIJA I SAMOSTALNO KRETANjE SA VIZUELNIM TRENINGOM


2. Jezik na kojem se izvodi:  srpski jezik


3. Obuhvat

Tretmanom su/mogu biti obuhvaćeni deca savetovališta za rani razvoj i predškolske grupe, učenici osnovne i srednje škole, a prema potrebi i korisnici dnevnog boravka, svih vrsta ometenosti.

 

4. Način prilagođavanja programa

Prilagođavanje programa vrši se u odnosu na svako pojedinačno dete/učenika/korisnika, na osnovu rezultata defektološke procene koja rezultira izradom individualnog plana rada. U tom smislu, predviđeni tematski sadržaji vežbi biće zastupljeni u različitoj meri u skladu sa individualnim karakteristikama i potrebama deteta/učenika/odraslog.


5. Kriterijumi obuhvata

  • Kriterijumi obuhvata dece/učenika/korisnika:
  • osnovna poteškoća,
  • defektološka procena nastavnika OVIA,
  • kontinuitet u obuhvatu,
  • novopridošli učenici,
  • mišljenje i preporuka IOP tima,
  • mišljenje IRK,
  • i ostalo od značaja za buduće planiranje tretmana.

 

Opširnije: Program tiflologa.pdf

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.