Muzičko društvo „Musica Viva“ u saradnji sa našom školom i OŠ „Bratstvo jedninstvo“ realizuje projekat „Pokreni SvE“, koji za cilj ima pružanje podrške deci i mladima bez roditeljskog staranja u integraciji sa zajednicom kroz organizovanje slobodnog vremena, neposredan kontakt sa mladima iz lokalne zajednice i učenje svakodnevnih životnih aktivnosti.

Kroz raznovrsne radionice koje su do sada realizovane, kao i kroz lični kontakt uz prenošenje iskustava, deca i mladi bez roditeljskog staranja postepeno se uključuju u život lokalne zajednice, uče da se kreativno izražavaju i stiču veštine neophodne za osamostaljivanje. Sve aktivnosti su interaktivnog karaktera, deca i mladi pokazuju veliko interesovanje za sadržaje i aktivno učestvuju u radu.

Projekat se realizuju uz finansijsku podršku Trag fondacije.

Koalz-kuvanje1.jpgKoalz-kuvanje2.jpgKoalz-radionica1.jpgKoalz-radionica2.jpgLogo.png

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.