Sreda:

EKO DAN - DAN ZASTITE ZIVOTINJA ... učili smo o bogatstvu živog sveta na Planeti kroz edukativne filmove i izradu postera i različitih aplikacija staništa i životinjskog sveta u njemu.