Skip to content

Naslovna Saradnja sa roditeljima Saveti defektologa Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju
Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     Asistivna (prilagođena) tehnologija obuhvata različita pomagala koje deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom koriste da bi obavile zadatke koje inače ne bi mogle da obave. Ove osobe u Srbiji iz sistema socijalne zaštite dobijaju opremu koja često nije dovoljna da bi im olakšala funkcionisanje u savremenom društvu, pa su primorane da same nabavljaju neophodna pomagala. Nemogućnosti isprobavanja prilagođene tehnologije često dovodi do toga da korisnici izdvajaju velike sume novca za opremu koja im ne odgovara. Učenici sa smetnjama u razvoju postižu slabiji školski uspeh zbog nedostatka prilagođenih nastavnih sredstava i tradicionalnog pristupa u poučavanju, a to se može unaprediti korišćenjem adekvatnih pomagala i prilagođavanjem nastave potrebama dece.

     Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju predstavlja mesto u kom deca sa smetnjama u razvoju i odrasli sa invaliditetom mogu besplatno da dobiju sve informacije o pilagođenim pomagalima, ali i da ih iznajme kako bi pri nabavci mogli da odaberu ono pomagalo koje odgovara njihovim potrebama. U okviru Centra izrađuju se prilagođena nastavna sredstva i učila za decu sa smetnjama u razvoju, koja im pomažu da postignu bolji uspeh u školi. Prostor u kojem se realizuju aktivnosti je na adresi Apatinski put 29. u Somboru. Centar radi sa korisnicima svakog radnog dana u terminu od 14:00 do 16:00 časova. Kontakt telefon je 025/434-420 i biće dostupan u navedenom terminu. Projekat su podržali ambasada Kraljevine Norveške i Grad Sombor.


Marko Marinović

Diplomirani defektolog -tiflolog

 

 


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

ZA SVA PRAVNA PITANJA ZAPOSLENI, UČENICI, RODITELJI I DRUGA ODRASLA LICA MORAJU DA SE OBRATE SEKRETARU ŠKOLE

Resursni centar  "Delo" radi svakoga dana.

Koordinator:
Katarina Salkanović   060/568-32-25


Top

© 2010 ŠOSO Vuk Karadžić Sombor.

joomfile.com
Joomla inotur picma