Skip to content

Naslovna Saradnja sa roditeljima Saveti defektologa Kako pomoći detetu sa dijagnozom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)?
Kako pomoći detetu sa dijagnozom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)? Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     U poslednje vreme veoma često čujemo da dete ima dijagnozu ADHD - "Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti". Pomenula bih samo da se problem najčešće javlja u uzrastu od 6 do 12 godine, odnosno tada je najlakše uočiti poteškoće koje dete ima jer se pred njega postavljaju veći zahtevi. Dijagnozu postavljaju stručnjaci koji se bave ovom problematikom (dečiji psihijatri) kao i terapiju.

     A šta možemo mi uraditi? Potrebno je da se okruženje prilagodi potrebama deteta (reorganizacija svih činilaca koji su uključeni u obrazovno-vaspitni proces deteta, razvijanje praktičnih i socijalnih veština kao i organizacija slobodnog vremena). Uputstva treba da budu kratka i jasna, postavljanje sistema nagrada za svako željeno ponašanje. U suprotnom, jasno mu dajte do znanja kada nešto pogrešno uradi (izdvojite dete u tihu prostoriju na par minuta, uskratite neke povlastice, nemojte vikati). Kreirajte zajedno sa vašim detetom raspored ritma dnevnih aktivnosti od ustajanja pa do ponovnog odlaska u krevet, za svaki dan. Poželjno bi bilo da raspored bude istaknut na vidnom mestu. Postavljanje stvari uvek na isto mesto znatno će mu olakšati da se organizuje. Potrebno je ograničiti izbore (npr: garderobe, hrane, igračaka...).

      Pri obavljanju neke aktivnosti potrebno je sve ono što ometa dete svesti na minimum (TV, radio, kućni aparati, kompijuter,...), otkrijte talenat kod deteta kako bi se ono osećalo uspešno. Zadovoljno dete je i srećno dete!


Slađana Hudić,
dipl.def.- specijalni pedagog

 


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

ZA SVA PRAVNA PITANJA ZAPOSLENI, UČENICI, RODITELJI I DRUGA ODRASLA LICA MORAJU DA SE OBRATE SEKRETARU ŠKOLE

Resursni centar  "Delo" radi svakoga dana.

Koordinator:
Katarina Salkanović   060/568-32-25


Top

© 2010 ŠOSO Vuk Karadžić Sombor.

joomfile.com
Joomla inotur picma