Skip to content

Naslovna Saradnja sa roditeljima Saveti defektologa Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju
Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju Štampa
Podesite željenu veličinu slova

      Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju predstavlja vid obrazovanja kod kuće u skladu sa izrađenim individualno obrazovnim planom podrške.Organizuje se u okviru Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić Sombor,za učenike koji zbog svog invaliditeta ili težeg zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu u prostorijama škole. Pravo na kućnu nastavu ostvaruje se rešenjem Interresorne komisije. Kućna nastava omogućava učenicima razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih veština i kao takva predstavlja dobar vid pružanja psihosocijalne podrške kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i njihovim roditeljima.

      Trenutno se ovaj vid nastave realizuje u Apatinu i Staparu sa tendencijom da se proširi i obuhvati i druge učenike koji imaju potrebu za ovim vidom obrazovanja. Učenici sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u program kućne nastave, podležu detaljnoj defektološkoj proceni njihovih psihofizičkih sposobnosti, na osnovu koje se kreira individualno obrazovni plan. Nastavu realizuje defektolog iz oblasti višestruke ometenosti.

      U nastavi se primenjuju razna didaktička sredstva koja omogućavaju učenicima da na lak i zanimljiv način usvoje neophodna znanja i savladaju svakodnevne životne veštine.


Dragana Miščević

Master defektolog za višestruku ometenost

 


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

ZA SVA PRAVNA PITANJA ZAPOSLENI, UČENICI, RODITELJI I DRUGA ODRASLA LICA MORAJU DA SE OBRATE SEKRETARU ŠKOLE

Resursni centar  "Delo" radi svakoga dana.

Koordinator:
Katarina Salkanović   060/568-32-25


Top

© 2010 ŠOSO Vuk Karadžić Sombor.

joomfile.com
Joomla inotur picma