Skip to content

Naslovna Saradnja sa roditeljima Saveti defektologa PROFESIONALNA REHABILITACIJA OSOBA SA SMETNJAMA
PROFESIONALNA REHABILITACIJA OSOBA SA SMETNJAMA Štampa
Podesite željenu veličinu slova

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama ima za cilj postizanje optimalnog nivoa fizičkog, mentalnog i društvenog funkcionisanja. Obuhvata profesionalnu orijentaciju, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje. Pravilno sprovedena profesionalna orijentacija rezultiraće adekvatnim odabirom zanimanja te uspešnim obavljanjem poslova u odabranoj struci. U ovom procesu je važna uloga defektologa koji koordiniše timom za profesionalnu orijentaciju. Program profesionalnog osposobljavanja u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koncipiran je tako da se teoretska nastava izvodi dva dana nedeljno, a praktična nastava tri dana.

Učenici sa smetnjama se najčešće profesionalno ili radno osposobljavaju u sledećim područjima rada: Mašinstvo i obrada metala; Hemija, nemetali i grafičarstvo; Tekstilstvo i kožarstvo; Trgovina, ugostiteljstvo i turizam; Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane; Lične usluge , Šumarstvo i obrada drveta. Nakon završetka školovanja učenik koji je delimično osposobljen za rad dobija uverenje o usvojenim radnim operacijama – nivo manipulant. Za učenike koji su stekli stepen nekvalifikovanog (I stepen) i polukvalifikovanog (II stepen) radnika kažemo da su radno osposobljeni. Učenik koji je osposobljen za samostalno obavljanje svih operacija nekog zanimanja završava III stepen školovanja i stiče zvanje kvalifikovanog radnika. Za učenike koji stiču punu kvalifikaciju kažemo da su profesionalno osposobljeni..

 


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

ZA SVA PRAVNA PITANJA ZAPOSLENI, UČENICI, RODITELJI I DRUGA ODRASLA LICA MORAJU DA SE OBRATE SEKRETARU ŠKOLE

Resursni centar  "Delo" radi svakoga dana.

Koordinator:
Katarina Salkanović   060/568-32-25


Top

© 2010 ŠOSO Vuk Karadžić Sombor.

joomfile.com
Joomla inotur picma