Skip to content

Naslovna Saradnja sa roditeljima Saveti defektologa
Saveti defektologa
Podesite željenu veličinu slova

     Cilj ovog segmenta sajta jeste da se roditelji naših učenika, ali i svi ostali roditelji, učitelji i nastavnici koji se u svom svakodnevnom životu/ radu sreću sa učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju bliže upoznaju sa specifičnostima i problemima učenika / dece sa smetnjama u razvoju kroz tematske članke defektologa , različitih profila.Svest o sopstvenoj slepoći Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     Prvih nekoliko godina, deca sa oštećenjem vida smatraju da svi doživljavaju svet onako kako to i oni čine. Misle da i drugi ljudi rukama posmatraju stvari i nisu svesna da oni koji ih okružuju na drugačiji način spoznaju svet i uče o njemu. Kako odrastaju, polako počinju da shvataju da se razlikuju. Ova novootkrivena činjenica je često veoma bolna, pa slepo dete može da postane uznemireno, tužno, razočarano ili ljuto. Ovo je trenutak u kome je pomoć roditelja preko potrebna, kako bi njihovo dete lakše prebrodilo ovaj težak period života.

Opširnije...
 
Dislalija Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     Dislalija je poremećaj artikulacije koji se ogleda u nepravilnosti ili nemogućnosti izgovora pojedinih glasova. Ispoljava se kao: Distorzija-kada je odrećeni glas oštećen i u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora glasa. Supstitucija-kada dete zamenjuje nerazvijen glas sa već postojećim glasom.Omisija-kada dete ne izgovara pojedine glasove a njihov razvojni period je prošao.Izgovorne norme za decu do 3 godine: treba da postoji pravilan izgovor glasova: a, e, i, o, u, p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h. Do navršene četvrte godine treba da postoji pravilan izgovor glasova s, z, c, l, nj.

Opširnije...
 
Mucanje kod dece Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora i može da se javi još u ranom uzrastu, kako kod dece koja kasne u govorno - jezičkom razvoju, tako i kod one čije je govorno-jezičko funkcionisanje iznad hronološkog uzrasta. Fiziološko mucanje se ispoljava kroz ponavljanje početnih glasova, slogova ili reči za vreme govora. Javlja se na uzrastu od 2 do 5 godine života i preklapa se u najvećem broju slučajeva s intenzivnim razvojem govora. Simptomatski u potpunosti nalikuje pravom mucanju, ali je važno naglasiti da je to prolazna faza koja u najvećem broju slučajeva ako se ne interveniše direktno u govor deteta, ne ostavlja nikakve posledice na dečji govor.

Opširnije...
 
Tretman sluha, govora i jezika Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     Kada roditelji porede jezičke veštine (govor, jezik i slušanje) svoje dece sa jezičkim veštinama njihovih vršnjaka,oni uviđaju čak i suptilne razlike. Važno je da se tada ne zaustave na pretpostavkama i da omoguće odgovarajućem stručnjaku da proceni da li će dete samostalno prevazići neki jezički problem, ili pak ono ima problem koji zahteva tretman.Odsustvo nekih receptivnih ili perceptivnih jezičkih sposobnosti kod dece može pomoći roditeljima da utvrde da li postoji razlog za profesionalnu procenu.Receptivne sposobnosti ( ono što razumemo) uključuju:izvršavanje naloga, razumevanje onoga što drugi govore, upamćivanje onoga što treba uraditi, razvijanje odnosa i učestvovanje u društvenim situacijama, razumevanje pročitane priče...

Opširnije...
 
Kad se treba najranije obratiti logopedu? Štampa
Podesite željenu veličinu slova

Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni tempo rasta i razvoja. Mnogi roditelji pitaju – Kad se treba najranije obratiti logopedu?

Ako beba od 5- 6 meseci još ne guče, ne reaguje na glasove i zvuke.

Opširnije...
 
Šta podrazumeva dodatna podrška? Štampa
Podesite željenu veličinu slova

     Od 2009. godine, u našoj zemlj, je započet proces inkluzivnog obrazovanja.Učenici sa posebnim potrebama upisuju se u masovne škole. Kako u pomenutim školama nema zaposlenih defektologa ,čija podrška je ovoj deci preko potrebna, osmišljen je sistem dodatne podrške. Dodatna podrška podrazumeva skup stručnih poslova defektologa, različitih specijalnosti, kojima se podržava i unapređuje razvoj i učenje dece,učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju koji stiču obrazovanje i vaspitanje u ustanovama u kojima nije zaposlen defektolog.Defektološki tretmani se realizuju sa po dva časa nedeljno u matičnoj školi učenika ili predškolskoj ustanovi.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 4


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

ZA SVA PRAVNA PITANJA ZAPOSLENI, UČENICI, RODITELJI I DRUGA ODRASLA LICA MORAJU DA SE OBRATE SEKRETARU ŠKOLE

Resursni centar  "Delo" radi svakoga dana.

Koordinator:
Katarina Salkanović   060/568-32-25


Top

© 2010 ŠOSO Vuk Karadžić Sombor.

joomfile.com
Joomla inotur picma