РАСПОРЕД ЧАСОВА
Назив школе ________________________________________________________________________
СМЕНА _____________________________

Важи од ________________________ до ______________________ године
Редни број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА Наставни предмет разред и одељење одељенски старешина укупно часова % радног времена Понедељак
Уторак Среда Четвртак Петак
1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Катарина Салкановић разредна настава први 1


1 1 1 1 11 ДП
1 1 ДП

1 1 1 1 1


ДП
1 1 ДП


1 1 1 12. Рената Ивакић разредна настава други 1


2 2 2 2 22 2 2 ДП2 2 2 2 2


2 2 ДП
2 2 2 2 2


3. Споменка Шешевић разредна настава други2


2 2 2 2 2
2 2 22 2 2 2 2


2 2 2
ДП


2 2 2 24. Светлана Јојић енглески језик2 2 1 1 2 2


5. Радмила Јокић изборна настава
1 1 2 2 2


6. Спасоје Вукас верска настава27. Гизела Молнар верска настава
1
ЧОС


допунскаКатарина С.


Светлана ЈојићКатарина Салкановић


Радмила Јокић


Марко
МариновићСпоменка Ш.


Рената ИвакићСпоменка Шешешвић


Рената Ивакић


Светлана Божин


Марија Толмач

У предшколском два дана - Јасмина Бенчић


У ____________________________________, _______________________ године М.П. Директордел. бр. и датум