I

ШОСО са домом „Вук Караџић“ Сомбор

Недељни распоред рада наставника Oбавезних ваннаставних индивидуалних активности

школска 2017/2018. година


Наставници ОВИА

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак


Мирјана Марјановић


12.00 – 16.00

Р-Домановића

11.00-13.30

Р.Домановића

10.00- 13.30

Р.Домановића

12.00-16.00

Р.Домановића

10.00-13.00

Р.Домановића

Марија Толмач

8.00- 11.30

Р.Домановића


8.00-10.40

Р.Домановића

8.00 -12.20

Апатински пут

8.00- 11.30

Р.Домановића


8.00-11.30

Апатински пут

Јасмина Бенчић

8.00- 13.45

Апатински пут + терен

8.00-12.15

Апатински пут

8.00- 13.00

Апатински пут

13.00 – 13.45

Апатински пут

8.00 – 12.20

Апатински пут + терен

Марија Узелац

3,4,5,6 час

Р.Домановића


1,2,3,4 час

Р.Домановића


0,1,2,3,4,5 час Р.Домановића


3,4,5 час

Р.Домановића


1,2,3,4 час

Р.Домановића


Зоран Стијепић

8.00-11.00

Апатински пут


8.00-11.00

Апатински пут

8.00-11.00

Апатински пут

8.00-11.00

Апатински пут

8.00-11.00

Апатински пут

Маринела Шћепановић


8.30 -13.30

Апатински пут

8.00 -13.00

Р.Домановића

8.00 - 13.30

Апатински пут

11.00 -16.00

Апатински пут+ терен

8.00 -13.00

Р.Домановића


Светлана Божин


8.00-11.30

Р.Домановића

8.00-11.30

Апатински пут


8.00-11.30

Р.Домановића

10.00-14.00 или

10.30- 14.30

терен

8.00 - 11.30

Апатински пут

Марко Мариновић


1,2,3 час

Р.Домановића

2,3,4,5,6 час

Апатински пут

3,4,5 час

Р.Домановића

3,4, 6,7 час

Р.Домановића

2,3,4,5,6,7 час

Апатински пут


Дежурство наставника ОВИА

М.Марјановић

Р.Домановића


Зоран Стијепић Апатински пут

М.Узелац Р.Домановића

Ј.Бенчић и М.Толмач

Апатински путМ.Мариновић,С.Божин

Апатински пут.


Сомбор, 01 . 11. 2017. Директор: Соња Дурут