Mucanje kod dece

Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora i može da se javi još u ranom uzrastu, kako kod dece koja kasne u govorno – jezičkom razvoju, tako i kod one čije je govorno-jezičko funkcionisanje iznad hronološkog uzrasta. Fiziološko mucanje se ispoljava kroz ponavljanje početnih glasova, slogova ili reči za vreme govora. Javlja se na uzrastu od 2 do 5 godine života i preklapa se u najvećem broju slučajeva s intenzivnim razvojem govora. Simptomatski u potpunosti nalikuje pravom mucanju, ali je važno naglasiti da je to prolazna faza koja u najvećem broju slučajeva ako se ne interveniše direktno u govor deteta, ne ostavlja nikakve posledice na dečji govor.

     Za iščezavanje fiziološkog mucanja presudno je ponašanje odraslih i okoline kojima se savetuje strpljivost dok dete govori, pažljivo slušanje i gledanje u oči dok se sa njim razgovara, neobraćanje pažnje na detetovo zamuckivanje . Primarno mucanje je slično fiziološkom ali su češći zastoji u govoru kao i ponavljanja glasova i slogova. Dete ne izbegava da govori i nije svesno svog nepravilnog načina govora. Ukoliko se dete upozorava ili ispravlja njegov govor, može se razviti pravo mucanje. Čim se roditelj prvi put zabrine, ili čak posumnja da se radi o mucanju, trenutak je da potraži stručnu pomoć logopeda.

 

Marija Uzelac

diplomirani defektolog, logoped

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.