Za čistije i zelenije škole u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u saradnji sa Fondom za povraćaj i reciklažu limenki, JP „Vojvodinašume“, JP „Vojvodinavode“, JP Nacionalnim parkom „Fruška gora“ i „Pokretom gorana Vojvodine“ raspisali su Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2012/2013. godinu.

Učešće u ovom programu ima i naša škola sa sledećim planiranim aktivnostima:

  • Razvijanje aktivnih metoda učenja/nastave
  • Razvijanje sposobnosti za timski rad učenikai nastavnika
  • Razvijanje takmičarskog duha, komunikativnosti poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu
  • Razvijanje ekološke svesti
  • Razvijanje svesti o očuvanju životne sredine i značaja istog
  • Razvijanje saradnje na lokalnom nivou.

Prezentacije realizovanih aktivnosti i izveštaje možete preuzeti klikom na sledece banere: