Srednja škola

Nastava u našoj srednjoj školi se organizuje za učenike sa teškoćama u razvoju. Oni  se u nju upisuju nakon završene osnovne škole, a na osnovu mišljenja interresorne komisije. Svi programi srednjeg stručnog obrazovanja su sačinjeni na osnovu izmenjenih nastavnih planova i programa.

U školu se upisuju deca iz čitavog Zapadnobačkog okruga (opštine Odžaci, Apatin, Kula i Sombor), kao i ona sa šire teritorije, zbog jedinstvene mogućnosti smeštaja učenika u dom škole. U domu su im obezbeđeni smeštaj, ishrana i celodnevni vaspitno–obrazovni rad.

Područja rada u okviru kojih se učenici obrazuju u našoj školi:

poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
• trgovina, ugostiteljstvo i turizam
 
Obrazovni profili:                                                                     Trajanje obrazovanja:
• cvećar-vrtlar                                                                          2 godine
• servir                                                                                      2 godine                                                                              
Nakon završene srednje škole, postoji mogućnost prekvalifikacije. Naši učenici mogu da pohađaju novi obrazovni profil kao vanredni učenici.
 
Učenici mogu steći:
• diplomu o stečenom zvanju drugog stepena stručnosti
 
Rad sa učenicima u srednjoj školi karakteriše:
• defektološka procena individualnih sposobnosti učenika,
• primena mera individualizacije i IOP-a po potrebi,
• primena specifičnih metoda, oblika i sredstava rada u cilju razvijanja postojećih sposobnosti učenika,
• praćenje napredovanja učenika,
• specifičan proces profesionalne orijentacije koji sprovodi tim stručnjaka.
Radi razvijanja sklonosti učenika, njihove kreativnosti, socijalizacije, praktične primene naučenog i afirmacije ličnosti, pruža im se mogućnost uključivanja u raznovrsne vannastavne aktivnosti i sekcije. 
Pored toga, u školi uspešno funkcioniše i učenička zadruga “Pčelica”.
 
Učenicima su na raspolaganju pored učionica i radionice, savremeno opremljene medijateke, staklenik, bašta škole, senzorna bašta, kuhinja sa trpezarijom… Praksa se odvija i u drugim organizacijama i preduzećima. Škola je dobro opremljena asistivnom tehnologijom i prilagođena osobama sa smetnjama u razvoju.
Veličina odeljenja u školi (manji broj učenika) omogućava kvalitetan rad i vreme  posvećeno svakom detetu ponaosob. Sa učenicima rade stručnjaci različitih profila: defektolozi, profesori i inženjeri koji su defektološki obučeni.