Kućna nastava

Škola organizuje obrazovno-vaspitni rad u vidu kućne nastave za učenike sa težim zdravstvenim problemima kada drugi oblik nastave nije moguć zbog vrste i stepena oštećenja kod učenika.Kućnom nastavom obuhvaćeni su učenici koji su upisani u našu školu a kojima zdravstveno stanje ne dozvoljava da dolaze u nju.Kao poseban oblik rada organizuje se za učenike koji su na dužem kućnom lečenju i obezbedjuje kontinuirani obazovni rad i to za:

 

  • učenike sa smetnjama u telesnom razvoju u vidu teških i dugotrajnih poteškoća u vršenju motoričkih radnji koje u značajnijoj meri ograničavaju učenika u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti;

  • učenike sa senzornim smetnjama različitog stepena koje višestruko ograničavaju učenika u svakodnevnom životu;

  • učenike sa višestrukim smetnjama u razvoju u vidu udruženih vrsta ometenosti koje u značajnijoj meri ograničavaju učenika u zadovoljavanju osnovnih razvojnih potreba;

  • učenike sa višestrukim smetnjama u razvoju u vidu pervazivnih razvojnih poremećaja koji značajno otežavaju ili onemogućavaju socijalno funkcionisanje učenika;

  • učenike sa poteškoćama u intelektualnom razvoju koje značajnije ograničavaju ili onemogućavaju zadovoljenje životnih navika koje odgovaraju uzrastu;

  • učenike sa poteškoćama u govornom razvoju u vidu nerazvijene ili neuobičajene upotrebe govora u socijalnoj komunikaciji;

  • učenike sa hroničnim oboljenjima koja često zahtevaju zdravstveni nadzor.

 


Cilj kućne nastave je obuhvat svih učenika obrazovno-vaspitnim sistemom,funkcionalno osposobljavanje učenika za obavljanje aktvnosti svakodnevnog života,socijalizacija i integracija učenika kroz poseban oblik rada.

 

Plan rada, ciljevi, zadaci, metode i sredstva rada prilagođeni su individualnim sposobnostima učenika.

 

Pravo na kućnu nastavu ostvaruje se rešenjem Interresorne komisije.