Stručna služba

Stručne poslove u našoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom obavljaju dva stručna saradnika: psiholog i pedagog.
 
ZADACI 
Stručni saradnici u okviru svoje nadležnosti rade na:
1) unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi;
2) praćenju, podsticanju i pružanju podrške ukupnom razvoju deteta/učenika u domenu fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih kapaciteta i predlaganju mera u interesu njegovog razvoja i dobrobiti;
3) pružanju stručne podrške vaspitaču, nastavniku i direktoru za:
  • stvaranje podsticajne sredine za učenje uz primenu savremenih naučno zasnovanih saznanja;
  • jačanje kompetencija i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;
  • razvijanje kompetencija za ostvarivanje individualno prilagođenih ciljeva i ishoda obrazovanja i vaspitanja;
4) razvoju inkluzivnosti ustanove;
5) stručnim poslovima u zaštiti od nasilja i stvaranju bezbedne sredine za razvoj dece i učenika, zaštiti od diskriminacije i socijalne isključenosti dece/učenika;
6) praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada i predlaganju mera za povećanje njegovog kvaliteta;
7) ostvarivanju saradnje sa decom i učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i drugim zaposlenima u ustanovi;
8) ostvarivanju saradnje sa nadležnim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organima i organizacijama;
9) koordinaciji saradnje i obezbeđivanju primene odluka Saveta roditelja ustanove i Lokalnog saveta roditelja;
10) sprovođenju strateških odluka Ministarstva u ustanovi, u skladu sa svojim opisom posla.
 
OBLASTI RADA
I. planiranje i programiranje obrazovno-vaspitnog rada
II. praćenje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada
III. rad sa vaspitačima i nastavnicima
IV. rad sa decom i učenicima 
V. rad sa roditeljima i starateljima
VI. rad sa direktorom, stručnim saradnicima i pratiocima dece/učenika
VII. rad u stručnim organima i timovima
VIII.saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave
IX. vođenje dokumentacije, priprema za rad i stručno usavršavanje