Osnovna škola

Nastavu u ustanovi pohađaju   učenici sa smetnjama u razvoju,  intelektualnom poteškoćama različitog stepena,  senzornim i motoričkim smetnjama i smetnjama iz spektra autizma.

Učenici se upisuju u školu za decu sa smetnjama u razvoju na osnovu rešenja Interresorne komisije i uz saglasnost roditelja.

Učenici mogu biti upućeni u našu ustanovu:

  • Na početku školovanja
  • Nakon pokušaja školovanja u drugim školama

Nastava se izvodi po razredima (u nižim razredima) i razredno –predmetnom sistemu(u višim razredima).

Čas traje  45 minuta. 

Rad sa našim učenicima u osnovnoj školi karakteriše:

  • Defektološka procena individualnih sposobnosti svakog učenika
  • Izrada i primena individualnih obrazovnih planova(IOP-a)
  • Primena specifičnih metoda, oblika i sredstava rada u cilju razvijanja postojećih sposobnosti i sklonosti svakog učenika
  • Praćenje i evoluiranje napredovanja svakog učenika

Učenici nastavne sadržaje usvajaju po IOP-u, svi sadržaji su prilagođeni sposobnostima i interesovanjima učenika.

Nakon redovnog nastavnog procesa učenici imaju mogućnost da se u odnosu na svoja interesovanja i sposobnosti uključe u različite vannastavne aktivnosti a sve u cilju  razvijanja sklonosti učenika, kreativnosti, ličnog izražavanja, socijalizacije, praktične primene naučenog i afirmacije ličnosti svakog učenika .

Tokom ovih aktivnosti u školi se realizuju i Program Eko škole i Program „Za čistije i zelenije škole“. Takođe učenici su uključeni u rad Učeničke zadruge „ Pčelica“.

Za učenike završnih razreda osnovne škole realizuje se specifičan proces profesionalne orjentacije koji sprovodi tim defektologa, nastavnika praktične nastave i psihologa škole.

U osnovnoj školi nastava se odvija dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku.

Učenici se po potrebi obuhvataju obaveznim vannastavnim individualnim tretmanima reedukatora psihomotorike, logopeda, somatopeda, surdologa, tiflologa, specijalnog pedagoga i tretmanom senzorne integracije.

Učenicima osnovne škole je za redovnu nastavu na raspolaganju dvanaest učionica, deset kabineta, dve medijateke škole , sala za fizičko vaspitanje, senzorna soba i soba za senzornu integraciju.

U oba objekta škole učenici su obuhvaćeni radom produženog boravka. Učenici u boravku svakodnevno , pored izrade domaćih zadataka imaju mogućnost da se odmore, igraju, kreativno stvaraju, bave fizičkim aktivnostima i slično.

U školi se nalazi kuhinja sa trpezarijom u kojoj se učenicima svakodnevno služi užina, topli obrok(ručak), večera( za korisnike Doma škole).

Za učenike koji nisu u mogućnosti da putuju svakodnevno, ili je to u najboljem interesu dece/ učenika, obezbeđen je smeštaj u Domu škole.

Po završetku osnovne škole učenici imaju mogućnost nastavka srednjoškolskog obrazovanja u našoj ustanovi.