Resursni centar

Naša ustanova je na osnovu odluke ministra 2022. g. stekla status resursnog centra za pružanje stručne podrške deci, učenicima i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, njihovim porodicama i drugim obrazovnim i vaspitnim ustanovama. Dodatnu podršku u obrazovanju sprovodimo na teritoriji Zapadno-bačkog okruga u tri opštine: Sombor, Apatin i Odžaci.

 

Razvoj ovog vida inkluzivne prakse realizujemo od 2011. godine. Ona podrazumeva dodatnu podršku detetu/učeniku za inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u drugim ustanovama obrazovanja i vaspitanja (predškolske ustanove i osnovne škole) i porodici, njihovim zaposlenim i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima dece/učenika.

 

U realizaciji dodatne podrške drugim ustanovama učestvuje tim defektologa različitih specijalnosti: oligofrenolozi, logopedi, specijalni pedagozi…

 

Cilj resursnog centra je unapređivanje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja i povećanje dostupnosti dodatne podrške deci, učenicima, odraslima, porodici i zaposlenima u drugim ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

 

Resursni centar obavlja sledeće poslove:

1) pružanje stručne podrške deci, učenicima i odraslima iz osetljivih grupa u drugoj ustanovi obrazovanja i vaspitanja i porodici, kroz obezbeđivanje podrške za rešavanje složenih obrazovnih situacija i izgrađivanje specifičnih veština koje doprinose funkcionalnosti i socijalnom uključivanju;

2) pružanje stručne pomoći i podrške vaspitačima, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima u drugim javnim ustanovama u oblastima: planiranja i ostvarivanja dodatne podrške, korišćenju asistivne tehnologije, prilagođavanja strategija učenja, didaktičkog materijala i učila, izradi i realizaciji plana tranzicije, prilagođavanja okruženja u skladu sa potrebama deteta, učenika i odraslog;

3) vršenje procene adekvatne vrste i tipa asistivne tehnologije, stručnog savetovanja i podrške prilikom izbora, nabavke i primene asistivne tehnologije za dete, učenika ili odraslog za koga je utvrđena potreba za dodatnom podrškom u vidu asistivne tehnologije;

4) obezbeđivanje održavanja i ustupanja asistivne tehnologije deci, učenicima i odraslima na korišćenje;

5) praćenje savremenih pristupa u radu i razvijanje inovativnih tehnoloških rešenja kao odgovor na potrebe korisnika resursnog centra;

6) pružanje stručne podrške na zahtev interresorne komisije u postupku procene potrebe za dodatnom podrškom;

7) saradnja sa drugim resursnim centrima, školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, zdravstvenim ustanovama, Fondom za zdravstveno osiguranje i ustanovama dečje i socijalne zaštite radi obezbeđivanja dodatne podrške koja nije dostupna na teritoriji jedinice lokalne samouprave i drugim ustanovama;

8) pružanje podrške timovima za profesionalnu orijentaciju u osnovnim školama, odnosno timovima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama;

9) pružanje usluge profesionalne orijentacije i karijernog vođenja i savetovanja učenicima i odraslima.