Pristupačnost

Fizička pristupačnost prostorijama ustanove obezbeđena je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. U oba objekta fizička pristupačnost je obezbeđena pristupnim rampama (dve spoljašnje i jedna unutrašnja), toaletima za osobe sa invaliditetom i rukohvatima.