Stimulativni program podrške

Stimulativni program podrške ostvaruje se u osnovnoj školi, u oba njena ciklusa i u oba objekta. Cilj ovog programa je da se podstaknu svi aspekti razvoja učenika kako bi se oni što bolje integrisali u društvo, a da nastava bude tako organizovana da dinamičnost, fleksibilnost, savremenost i kreativnost budu njene glavne odlike, u skladu sa najboljim interesom naših učenika.

Stimulativni program se realizuje svakodnevno, nakon časova redovne i izborne nastave, tako što se učenici dele u grupe, a za svaku je zadužena različita grupa nastavnika. Njegovi sadržaji su odabrani spram procenjenih potreba i mogućnosti naših učenika i podeljeni su u pet modula. Nedeljno se obrađuje više modula kroz odgovarajuće teme. Odabranim aktivnostima naši učenici imaju priliku da steknu, prošire i povežu svoja iskustva i znanja neophodna za svakodnevno životno funkcionisanje.

Stimulativni program podrške našim učenicima podeljen je u pet obrazovno – vaspitnih modula:

Modul 1.: RAZVOJ GOVORA I KOMUNIKATIVNIH VEŠTINA

Modul 2.: SAMOSTALNOST I BRIGA O SEBI

Modul 3.: PSIHOMOTORNE VEŠTINE I OČUVANjE ZDRAVLjA

Modul 4.: POZNAVANjE OKOLINE

Modul 5.: VEŠTINE I STVARALAŠTVO