Dnevni boravak

Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nalazi se na adresi Apatinski put 29. Radno vreme dnevnog boravka  je  radnim danima od 07-19h i subotom od 08-14h. U dnevnom boravku zaposlena su dva stručna radnika, tri stručna saradnika i dva medicinska tehničara. U boravak je trenutno upisano 37 korisnika.

Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju je usluga socijalne zaštite čija je osnovna svrha pružanje neposredne pomoći deci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Dnevni boravak omogućava osnaživanje i jačanje porodičnih kapaciteta naših korisnika. Ova usluga pomaže korisnicima da obogate svoja znanja i iskustva, da razviju određene sposobnosti i veštine. Smanjuje izolaciju i usamljenost dece i mladih sa smetnjama u razvoju, pruža im određenu sigurnost i povećava njihovu socijalnu uključenost..

Svakodnevno sprovodimo aktivnosti sa korisnicima, kako u vidu aktivnosti u grupi kojima je obuhvaćena neka oblast razvoja sa ciljem unapređenja i poboljšanja tako i individualno u vidu stimulacije i animiranja ili dopunskog angažovanja prema potrebi. Aktivnosti usluge Dnevnog boravka usmerene su ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika odnosno pripremi korisnika za samostalan život i u potpunosti su usklađene sa karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika i individualnim planom.

Pored redovnih aktivnosti u ustanovi, mnogi sadržaji se realizuju i van ustanove kroz učešće u raznim sekcijama, manifestacijama i takmičenjima kako u lokalnoj društvenoj zajednici tako i šire.

Dnevni raspored aktivnosti:

 • 7:00 – 8:00 Dolazak / prijem korisnika
 • 8:00 – 8:30 Sastanak i jutarnje vežbe
 • 8:30 – 9:00 Doručak
 • 9:00 – 10:00 Kuvanje kafe i slobodne aktivnosti
 • 10:00 – 12:00 Aktivnosti predviđene planom DB
 • 12:30 – 13:00 Ručak
 • 14:00 -15:00 Kuvanje kafe i slobodne aktivnosti
 • 15:00 – 16:30 Aktivnosti predviđene planom DB
 • 16:30 – 17:30 Večera
 • 17:00 – 18:00 Slobodne aktivnosti
 • 18:00 – 19:00 Odlazak korisnika

Upis

Za upis novih korisnika potrebno je doneti zahtev Centra za socijalni rad, mišljenje CSR kao i medicinsku dokumentaciju nakon čega se pravi procena kandidata.

Dnevni boravak na društvenim mrežama poseduje stranice na fb kao i na instagramu.

 

FB: Dnevni boravak pri ŠOSO “Vuk Karadžić” Sombor

Instagram: dnevniboravaksombor

e- mail: dnevniboravakso@gmail.com

Tel: 025/ 434-420