Predškolsko obrazovanje

Ustanova obavlja svoju delatnost tokom godine po kalendaru rada koji je usklađen sa školskim kalendarom.

U toku školske godine, deca imaju zimski i prolećni raspust. 

Predškolsko odeljenje postoji u našoj ustanovi od školske 2011./2012.god.

Našim radom obuhvatamo decu sa različitim smetnjama u razvoju.

Vaspitno-obrazovni rad u odeljenju ostvaruje se prema A modelu (otvoreni sistem vaspitanja i akciono razvijanje programa zavisno od interesovanja dece i njihovih individualnih sposobnosti i potreba) uz poštovanje načela

Opštih osnova predškolskog programa, u skladu sa Zakonom i statutom škole, u poludnevnom trajanju, prilagođenom razvojnim, vaspitno-obrazovnim i socio-kulturnim potrebama dece.

Predškolskim programom u našoj ustanovi obezbeđen je svakom detetu prilagođen pristup rada. Uz uvažavanje sposobnosti i individualnih potreba, za svako dete načinjen je pedagoški profil, individualizacija ili IVOP.

Predškolska grupa ima za cilj podsticanje optimalnog razvoja i aktivnog uključivanja deteta u vaspitno-obrazovni rad, kao i prilagođavanje vaspitno-obrazovnog rada posebnim potrebama dece.

Prilikom ostvarivanja ciljeva vaspitanja i nege dece, polazi se od spontanih izraza deteta i poštuje njegova osobenost u otkrivanju sveta oko sebe.

Rad u predškolskoj grupi podrazumeva kombinaciju edukativnih aktivnosti i praktičnog rada sa decom , stalno praćenje napretka deteta. Ostvariva se kroz:

  • usmerene aktivnosti (senzorno-perceptivne, motoričke, saznajne, komunikativno-govorne, muzičko-ritmičke, likovno-stvaralačke, ekološke )
  • slobodne aktivnosti i igru,
  • rekreativne aktivnosti.

U vaspitnoj grupi deca imaju organizovanu dodatnu vaspitno-obrazovnu podršku u obliku individualnih i grupnih psihomotornih, logopedskih vežbi,senzorne vežbe i preventivno-korektivnih aktivnosti koje vode diplomirani defektolozi.

Zdravstvenu negu i podršku deci pruža medicinska sestra uz uvažavanje osnovnih principa i ciljeva vaspitanja i obrazovanja.

Veliki značaj u našem radu dajemo saradnji sa roditeljima i porodicom dece putem savetodavnog rada, svakodnevnih susreta, organizovanjem različitih edukativnih radionica i prezentacija. Deca su uključena u ritmičko-dramsku sekciju, učestvuju u svim kulturnim i javnim dešavanjima naše ustanove kao i izletima i ekskurzijama.