Misija škole

Škola smo za učenike sa smetnjama u razvoju, koja postoji od 1974. godine. Bavimo se
obrazovanjem, vaspitanjem, zaštitom i podrškom osobama sa smetnjama u razvoju različitih
uzrasta i različitih vrsta ometenosti. Od našeg osnivanja pa do danas, postepeno smo proširivali
svoju delatnost, kako bismo došli do što većeg broja pripadnika populacije za koju smo
verifikovali svoju delatnost i pružili im stručnu pomoć i podršku u njihovom najboljem interesu.


Danas obavljamo sledeće delatnosti:

 • podrška deci sa smetnjama u razvoju ranog uzrasta u okviru Savetovališta za rani razvoj deteta
  (sa teritorije opština Sombor i Apatin);
 • predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju;
 • osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju (uključujući kućnu nastavu,
  produženi boravak i individualnu nastavu);
 • srednje obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju (u dvogodišnjem i
  trogodišnjem trajanju za više obrazovnih profila);
 • obezbeđivanje smeštaja, ishrane i stručne podrške našim učenicima-putnicima u Domu škole;
 • pružanje dodatne podrške školama i predškolskim ustanovama u sistemu redovnog obrazovanja
  i vaspitanja Zapadnobačkog okruga, u kojima se obrazuju deca/učenici sa smetnjama u razvoju;
 • dnevne usluge socijalne zaštite u okviru Dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle sa
  invaliditetom (sa teritorije Sombora).

2022. godine dobili smo i zvanično status resursnog centra, kao jedina škola sa odgovarajućim
stručnim i drugim resursima za rad sa decom/učenicima/odraslim korisnicima sa smetnjama u
razvoju i invaliditetom na teritoriji Zapadnobačkog okruga.