Senzorna soba

Šta je senzorna soba?

Senzorna soba je sredstvo za rad terapeuta. To je praktično ineraktivna soba, što znači da terapeut kontroliše opremu u sobi i dozira stimuluse za svako čulo, prilagođava ih individualnim karakteristikama svakog korisnika.

Kako izgleda i koja oprema se nalazi u senzornoj sobi?

Soba je opremljena mekanim zidnim oblogama i podom. Sadrži komplet opreme od različitih elemenata. U senzornoj sobi naše ustanove se nalaze sledeći elemeti:

 • Svetlosni projektor-koji stvara uveličane slike po zidu preko rotirajućeg diska. Na ovaj način se stvaraju prelepe, zanimljive projekcije u sobi (prelivajuće boje, „morsko dno“, „leptiri“, „kuce i mace“);
 • Rotirajuća „disko“ lopta- koja se koristi u kombinaciji sa izvorom svetlosti u boji, za posebne svetlosne efekte, tačkastu svetlost po celoj prostoriji koja se „vrti“, „ljulja“,menja boje;
 • Reflektor-izvor svetlosti sa rotirajućim diskom u četiri osnovne boje;
 • Snop svetlećih optičkih vlakana. Vlakna menjaju boju, mogu se savijati, obmotavati oko delova tela, prekrivati telo, brojati,…
 • Interaktivne tube sa mehurićima i lopticama. U dosadašnjoj praksi omiljen deo opreme za decu svih uzrasta i odrasle. Tube su ispunjene vodom i mehurići guraju loptice unutar cevi. Svetlost u tubama se menja spontano ili preko tastera koje kontroliše dete. Na ovaj način se uče boje, prostorni odnosi, uzročno-posledični odnosi;
 • Ogledalske folije- pojačavaju efekte ostale opreme;
 • Raspršivač arome za aromaterapiju sa eteričnim uljima koje ispunjavaju prostoriju prijatnim mirisima;
 • Vibraciona muzička fotelja, koja je mekana,ali u njoj se nalazi zvučnik povezan sa muzičkim stubom. Ova fotelja pruža višestruku stimulaciju, jer ležeći na njoj telo korisnika dobija vibracije u ritmu, sluša muziku, te se doprinosi neobičnom senzornom iskustvu.
 • Jastuk-podloga, izuzetno popularna za opuštanje, udobni smeštaj deteta i terapeuta, za uvijanje deteta, pravljenje tunela;
 • UV lampa-koja osvetljava delove prostorije UV svetlošću, uz koju se koriste štapići od pleksiglasa, različite debljine i boje, za konstruisanje, kotrljenje, udaranje ritma.
 • Trampolina sa držačem-pogodna i za veoma malu decu;
 • Okrugli balanser sa masažerom-za stimulaciju vestibularnog čula, vežbe ravnoteže;
 • Razni masažeri- jastuk na pritisak, eksterni valjkasti masažer, bodljikave loptice, koji obezbeđuju duboku stimulaciju.

 

Za koga je namenjena senzorna soba?

Rad u senzornoj sobi je pre svega namenjen sa decom i omladinom koja imaju smetnje senzorne integracije – onoj koja imaju teškoće obrade svakodnevnih senzornih informacija u celovit opažaj i koja manifestuju neobična ponašanja, kao što su izbegavanje ili preterano traženje dodora, pokreta, zvukova i svetlosnih senzacija. To su deca sa poremećajima iz autističnog spektra, deca sa ADD i ADHD,  deca sa mentalnom nedovoljnom razvijenošću, sa senzornim oštećenjim, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju, problemima u ponašanju.

Ko sprovodi tretman?

Tretmane sprovode stručnjaci-defektolozi koji su prošli obuku za terapeutsku rad u senzornoj sobi. Naši stručnjaci već imaju trogodišnje iskustvo u sprovođenju terapije senzorne integracije.

Kako se odvija tretman?

Terapeut nastoji pomoći detetu da se angažuje u aktivnostima koje će zadovoljiti sopstvene potrebe i omogućiti mu da formira adptivne reakcije koje će razviti funkcije sa kojima ima poteškoća. Tretman mora da izgleda kao igra, da bi dete sarađivalo s entuzijazmom koji je neophodan za efikasnu terapiju. Niko ne može organizovati detetov mozak, osim njega. Ono to mora učiniti samo, ali ne kroz besciljnu igru. Ovde svaka aktivnost ima smisla, sve aktivnosti su usmerene ka nekom cilju. A taj cilj je samoorganizacija, unutrašnje upravljanje deteta. Dete je samoorganizovano kada se može igrati sa nečim na konstruktivan način jedno određeno vreme po zahtevima u skladu sa detetovim kalentarskim uzastom. Cilj je da ono postane sposobno da se samo usmerava u životu, svrsishodno organizuje svoje ponašanje.

Šta je senzorna integracija?

Senzorne informacije su sve ono što mi primamo iz okoline kroz naša čula (vid,sluh,dodir,miris,ukus,mišića i zglobova…).

Senzorna integracija je sposobnost CNS da prima, integriše i obradi infomacije iz spoljnog sveta dobijene putem čula i na osnovu njih organizuje svoj način postojanja, svoje ponašanje i odnos sa spoljnim svetom i drugim ljudima.

Ne postoji savršena senzorna integracija, niti ima osobe koja nema senzornu integraciju, svako od nas ima dobru, prosečnu ili slabu senzornu integraciju.

Slaba senzorna integracija dovodi do problema u igranju, učenju, ponašanju deteta.

Dete koje nauči organizovati svoju igru, bolje će organizovati svoje školske aktivnosti i postati organizovana odrasla osoba.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.