Sreda:

EKO DAN – DAN ZASTITE ZIVOTINJA … učili smo o bogatstvu živog sveta na Planeti kroz edukativne filmove i izradu postera i različitih aplikacija staništa i životinjskog sveta u njemu.