Sportska nedelja u objektu na Apatinskom putu realizovana je od 4.02.2019. do 8.02.2019. godine kroz dnevne aktivnosti, na kojima su učenici aktivno učestvovali. Svaki dan aktivnosti su trajale po sat vremena. Jednu grupu su predstavljali korisnici Dnevnog boravka, a druga grupa su bili učenici nižih razreda osnovne škole u pomenutom objektu zajedno sa decom iz predškolske grupe. Pre početka aktivnosti, svakog dana u trajanju od 10-15 min. realizovane su vežbe zagrevanja.

PONEDELjAK

Prvog dana organizovan je „Poligon spretnosti“. Učenici su u skladu sa svojim mogućnostima, samostalno ili uz podršku nastavnika savladavali svaku prepreku i imali mogućnost da usavršavaju sopstvenu spretnost. Učenici su bili veoma motivisani za realizaciju zadatih aktivnosti.

UTORAK

Drugog dana organizovane su ”Igre loptom”. Učenici su imali zadatak da zadati poligon prelaze koristeći loptu i uz istu savladaju svaku prepreku (kotrljanje male i velike lopte, prebacivanje, provlačenje i bacanje lopte).

SREDA

Trećeg dana organizovane su igre „Igram i učim uz muziku“. Učenici su u skladu sa svojim mogućnostima igrali i pevali uz dečije pesmice. Ovu aktivnost su učenici rado prihvatili i uspešno realizovali.

ČETVRTAK

Četvrtog dana organizovana je igra ”Slaganje čaša”. Kroz ove aktivnosti učenici su uočavali, povezivali i učili boje, razvijali pažnju, koncentraciju, spretnost i podsticala se želja i volja za što bolji rezultat, odnosno izgradnju što veće kule od čaša.

PETAK

Petog dana je organizovana ”Gimnastika” gde su učenici uz pomoć realizovali zadate vežbe. Učenici su uspevali da u skladu sa svojim mogućnostima, samostalno ili uz podršku nastavnika izvedu zadate pokrete.