26oktobra 2017. godine u Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru, obeležen je međunarodni Dan devojčica u organizaciji školskog Tima za profesionalnu orijentaciju. Učenice naše srednje škole posetile su mašinsku radionicu, prisustvujući jednom času praktične nastave za buduće bravare. Cilj nam je bio da otklonimo predrasude o tradicionalno „muškim“ zanimanjima i da pokažemo da i devojčice mogu njima veoma uspešno da se bave. Učenice su uzele aktivno učešće u radu, koristeći raznovrsne mašine i alate na veliko zadovoljstvo svih. Učenici smera bravar su objašnjavali i pokazivali devojčicama šta oni znaju i šta su naučili, a potom su zajedno sa devojčicama obavljali i neke radne zadatke. Dan devojčica se organizuje da bi devojčice imale priliku da se upoznaju sa profesijama u kojima žene nisu dovoljno zastupljene, da bi napravile kontakte i bile inspirisane za rad u tim oblastima. Na ovaj način daje se doprinos poboljšanju položaja devojaka/devojčica u našem društvu.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.