Svečano otvaranje Senzornog parka u ŠOSO sa domom „ Vuk Kardžić“ Sombor 20.09.2018. godine

Fondacija Ana i Vlade Divac u akciji „ Da rastemo srecni „ rekonstruisala je školsko dvorište u igralište i senzorni park. Ustanova je aplicirala na ovaj projekat Fondacije i izabrana je u uzi krug medju  još 5 škola ovakvog tipa, a medju dve u koje su uložena sredstva za rekonstrukciju.

Izgradnja  senzornog vrta doprinesi podsticanju kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz njihovo aktivno uklјučivanje u niz osmišlјenih aktivnosti u kojima će se naći u neposrednom dodiru sa botaničkim, ekološkim i drugim prirodnim osobenostima naše okoline.

 

Ukupna vrednost  uloženih sredstava jje 990.000,oo dinara. Opremljeno je igralište sa ljuljaškom gnezdom, prilagođenim toboganom, njihalicom za decu , taktilnim stazama , senzornim stolom za sadnju bilja i eko učionica.

U senzornom vrtu, koji je svojevrsna senzorna soba na otvorenom, nalazi  se relaksacioni centar, kutak za radne aktivnosti, taktilna staza i letnja učionica, koja će omogućiti nove načine održavanja nastave, a primerima iz svakodnevnog života pomoći će u razvijanju socijalnih veština i sposobnosti.

Senzorni sto za rasađivanje bilja i povrća omogućiće učenicima s motoričkim teškoćama pristup sadnicama i izjednačiće njihove mogućnosti u uzgajanju bilja. Pri odabiru sadnica vodiće se računa da to budu one biljke koje podstiču senzornu stimulaciju, i da deca i mladi na ovaj način, kroz rad i igru, razvijaju osećaje po dodiru, mirisu, teksturama. Takođe, senzorna staza je  od materijala različitih tekstura i pružaće dodatni taktilni doživljaj.

Rekviziti za igru, kao i njihov raspored pažljivo su osmišljeni tako da deca kroz igru razvijaju različite funkcije. Stvoriće se sigurno mesto u kome će se deca osećati slobodno. Kroz igru ona se oslobađaju tenzija i stresa, kroz aktivnosti troše višak energije, što omogućava postizanje boljih rezultata u edukaciji i rehabilitaciji.

Opremanjem dvorišta u senzorni vrt ono je  postalo edukativna, interaktivna, zelena oaza namenjena učenju, čulno – motoričkoj stimulaciji i relaksaciji dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz različite nastavne i vannastavne aktivnosti. Senzornu baštu neće koristiti samo deca škole, već i deca koju interresorne komisije upućuju u ustanovu na indivudalne defektološke tretmane.

Stvaranjem senzornog vrta škola je kvalitet usluga podigla na još viši nivo i pokazala kako se odgovorno i kvalitetno vodi briga o onima koji zahtevaju posebnu pažnju i podršku.

I pored ovog ulaganja Fondacija je nastavila da podržava rad ustanove kroz obezbeđivanje materijala i sredstava  za realizaciju vannastavnih aktivnosti učenika – radionice,  iz oblasti ekologije, sporta, preduzetništva, IKT-a i organizacije slobodnog vremena učenika u Domu škole.

Ukupna sredstva obezbeđena pored opremanja vrta, do sada su oko 500.000, 00 dinara.

Tokom otvaranja Senzornog parka obratili su se Ana Koeshail direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, Sonja Durut direktor škole i  Miroslav Kovačić gradski većnik .
Učenici škole pripremili  su prigodan program u kome su na zanimljiv način predstavili svoj školski život kroz muzičko scenski prikaz , modnu reviju proizvoda UZ Pčelica i prezentacijom sportskih vestina na poligonu.
 
Marijana Bugarski, koordinator Tima za javnu delatnost škole