Putem Zoom aplikacije javili su nam se nasi drugari koji su sa nastavnicima otisli na Jadranskog more.