Kros RTS-a „Kroz Srbiju“ sa početkom u 10 časova, održan je i ove godine u našoj školi, u školskom dvorištu, u petak 13.maja.