Tokom boravka u Sloveniji  organizovana  je poseta nama srodnoj školi u Strunjanu “Center za usposabljanje Elvira Valtovec”. Domaćini su nas upoznali sa   glavnim segmentima  rada škole,  razmenili smo iskustva I  otvorili put za buduću saradnju dve škole.