U utorak, 10.05.2022. godine održan je Stručni skup nastavnika individualne nastave na kojem su prisustvovali reedukatoripsihomotorike, logopedi, somatopedi, specijalni pedagozi, tiflolozi, pedagozi i psiholozi iz škola OSŠ „9 maj“ iz Zrenjanina, OISŠ „Dr Svetomir Bojanin“ iz Subotice, ŠC sa domom učenika „Dositej Obradović“ iz Subotice i naša škola, koja je  bila domaćin ovih susreta. Stručni skup je organizovan u formi okruglog stola na temu „Iskustva nastavnika individualne nastave u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju”, gde su nastavnici koji pružaju individualnu podršku učenicima diskutovali i iznosili svoja iskustva iz neposredne prakse u radu koja se odnose na: mogućnosti procene sposobnosti učenika, planiranje, programiranje i određivanje prioriteta u individualnoj podršci učenicima, ostvarenje određenih postignuća kroz upotrebu različitih metoda u radu, korišćenje asistivnih tehnologija, vođenje dokumentacije, a sa ciljem unapređivanja i povećanja kvaliteta rada sa učenicima, koja trebaju da se ostvare kroz bolja postignuća  u sistemu obrazovanja.

Saradnja nastavnika individualne nastave je postojala, ali se u poslednjih 12 godina nije realizovala. Ove godine su organizovani susreti nastavnika individualne nastave sa ciljem da se proširi i na ostale škole koje se bave obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju.  Na ovim susretima  definisani su oblici buduće saradnje, koji podrazumevaju učešće na realizaciji zajedničkih stručno istraživačkih radova i realizaciji zajedničkih projekata.  Sa formiranjem resursnog centra u somborskoj školi će se otvoriti nove mogućnosti za saradnju sa  srodnim školama na teritoriji Vojvodine.