Naša škola je uzela učešće na naučno – stručnoj medjunarodnoj konferenciji “Škole i muzeji/galerije” održanoj 22. i 23.aprila u Kopru, u Sloveniji.  Konferencija je namenjena prosvetnim i muzejskim radnicima, a organizovala ju je Educa izobraževanje sa partnerskim organizacijama iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Koleginica Marijana Bugarski,  predstavila je  školu kroz  bogato iskustvo u vođenju virtuelnih,  edukativnih tura  putem Zoom aplikacije na temu “ Kreativno zoomiranje”.