Poštovani roditelji,

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije odlučila da se povodom trenutne epidemiološke situacije u zemlji privremeno obustavi neposredni obrazovno-vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije.

Ministrarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je oerativni plan za nastavak rada škola kroz ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu. Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17.mart 2020.g.

U organizovanom učenju na daljinu koje obezbedjuje Ministarstvo, fokus je na programskim sadržajima opšteobrazovnih i stručnih predmeta sa najvećim fondom. Škole su u obavezi da u skladu sa sopstvenim resursima za podršku u učenju na daljinu i uz korišćenje dostupnih platformi za učenje, osmisle načine za ostvarivanje sadržaja i u svim drugim predmetima i programima.

Za učenike osnovne škole, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je pripremilo edukativne sadržaje za učenje na daljinu koje će biti emitovano na RTS 3 kanalu. Šest dana u nedelji, počev od utorka 17.marta 2020.g. od 8.00 časova će biti emitovane nastavne jeinice opšteobrazovnih predmeta, po rasporedu koji će biti dostupan preko sajta škole, sajta mninistarstva, kao i na    www.rasporednastave.gov.rs

Za sve učenike od prvog do sedmog razreda emitovaće se obrazovni sadržaj u blokovima od po dva časa dnevno, od kojih će dva biti srpski jezik i matematika a treći čas je jedan od predmeta koji se polaže na završnom ispitu. Svi emitovani sadržaji biće kasnije dostupni i na platformi RTS PLANETA.

Razredni starešina dužan je da preko elektronske pošte ili Viber grupe obavesti roditeljie i učenike za domaće zadatke, zadatke za vežbanje, na linkove sa prezentacijama itd… U pripremi su i časovi na jezicima nacionalnih manjina koji će biti emitovani na RTV 2.

Za učenike srednjih škola, predavanja iz opšteobrazovnih premeta i stručnih predmeta biće dostupna na platformi RTS PLANETA. Obaveza srednje škole je da svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje.

Za učenike koji ma je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagodjavanje u okviru individualnog obrazovnog plana (IOP), IOP 1-1, IOP-2, IOP-3, nastavnici će pripremiti posebne materijale za učenje i učiniti i h dostupnim i učenicima na način koji se dogovori sa njihovim roditeljima.

Po normalizovanju uslova i povratku u učionice sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastaavne godine. Sve su ovo preduslovi za osiguranje završetka školske godine i nastavak školovanja. Samo uz razumevanje intiresa učenika i podršku roditelja ovu obavezu možemo zajednički uspešno realizovati.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.