Logoped

Logopedska delatnost je delatnost pojedinačno i zajednički usmerenih stručnih postupaka, mera i sredstava, koji se zasniva na načelima i naučnim saznanjima logopedske nauke i prakse koja obuhvata logopedsku preventivu, detekciju, dijagnostiku, tretman svih funkcija vezanih za  govor, percepciju i produkciju oralnog i pisanog jezika kao i neverbalnu komunikaciju, i savetodavni rad, protetiku, zdravstvenu edukaciju dece i učenika, evaluaciju logopedskog rada.

Opšti cilj logopedske delatnosti je prevencija, dijagnostika, rehabilitacija i lečenje govorno – jezičke patologije, glasa, govornog i pisanog jezika i unapređivanje komunikacije, kvaliteta života dece i učenika. 

Logopedsku delatnost mogu obavnjati samo logopedi. Logoped je lice koje je završilo osnovne akademske  ili master studije propisane za obrazovanje logopeda.

Obrazovni nivoi i segmenti škole u kojima se  obavlja logopedska delatnost:

 • ​Savetovalište za rani razvoj deteta
 • Predškolski vaspitanje i obrazovanje
 • ​Osnovna škola
 • Srednja škola
 • Dodatna podrška

Ciljne grupe 

 • Deca predškolskog uzrasta
 • Učenici osnovne škole i srednje škole
 • Korisnici dodatne podrške
 • Korisnici socijalne zaštite

Ciljevi rada 

 • Logopedska anamneza
 • Dijagnostika logopedskih poremećaja
 • ​Logopedska prevencija
 • Logopedski tretman
 • Logopedska protetika
 • ​Edukacija i savetodavni rad
 • ​Evaluacija

 

Zadaci i aktivnosti

Rad sa decom, učenicima obuhvata:

 1. utvrđivanje govorno-jezičkog statusa «logopedska dijagnostika;
 2. razvoj psiho-lingvističke osnove za govor, čitanje i pisanje;
 3. 3.​razvoj unutrašnjeg receptivnog govora;
 4. 4.​razvoj i korekcija fonetske strane govora;
 5. 5.​razvoj aktivnog ekspresivnog jezika i govora;
 6. 6.​korigovanje ritma i tempa govora- mucanja, brzopletog govora i patološki sporog govora;
 7. ​korekcija osnovnog glasa;
 8. ​korekcija čitanja i pisanja «disleksija i disgrafija
 9. razvoj oralno-laringealnih funkcija