Reedukatori psihomotorike

Individualne vežbe reedukacije psihomotorike doprinose  otklanjanju ili ublažavanju specifičnih teškoća ili poremećaja u jednoj ili više oblasti psihomotornog i senzomotornog funkcionisanja  dece sa teškoćama i smetnjama u razvoju  i omogućuju im dalje uspešnije učenje i razvoj.

Tematski sadržaji individualnih vežbi reedukacuje psihomotorike:
1. Reedukacija psihomotorike
– vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti
– vežbe za doživljaj gestualnog prostora
– vežbe za osamostaljivanje pokreta
– vežbe za ujednačavanje tonusa
– vežbe za otkrivanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti
– vežbe za orijentaciju u objektivnom prostoru
– vežbe doživljavanja i ovladavanja ritmom
– vežbe za procenu trajanja i orijentacije u vremenu
– vežbe koordinacije pokreta
– vežbe za kontrolu impulsivnosti
– vežbe za prepoznavanje oblika i težina
– vežbe za uočavanje prisustva drugog
– vežbe pasivnim pokretima
 
2. Stimulacija kognitivnih sposobnosti
– strategije prijema i obrade informacija
– strategije pamćenja i učenja
– strategije organizacije informacija i planiranja aktivnosti
 
3. Razvoj praktičnih veština
– funkcionalni trening životnih veština
– dnevne rutine
– funkcionalni trening socijalnog ponašanja
– modifikacija stereotipnog ponašanja

Individualnim vežbama reedukacije psihomotorike obuhvaćena su deca pripremnog predškolskog i učenici osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta svih vrsta ometenosti.
Individualna nastava se ostvaruje na osnovu rezultata defektološke procene i u skladu sa izrađenim individualnim planovima rada za svako dete/učenika.

Vrednovanje postignuća dece/učenika realizuje se kontinuiranim praćenjem i proučavanjem razvoja, napredovanja i statusa učenika.