Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju

Asistivna (prilagođena) tehnologija obuhvata različita pomagala koje deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom koriste da bi obavile zadatke koje inače ne bi mogle da obave. Ove osobe u Srbiji iz sistema socijalne zaštite dobijaju opremu koja često nije dovoljna da bi im olakšala funkcionisanje u savremenom društvu, pa su primorane da same nabavljaju neophodna pomagala. Nemogućnosti isprobavanja prilagođene tehnologije često dovodi do toga da korisnici izdvajaju velike sume novca za opremu koja im ne odgovara. Učenici sa smetnjama u razvoju postižu slabiji školski uspeh zbog nedostatka prilagođenih nastavnih sredstava i tradicionalnog pristupa u poučavanju, a to se može unaprediti korišćenjem adekvatnih pomagala i prilagođavanjem nastave potrebama dece.

     Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju predstavlja mesto u kom deca sa smetnjama u razvoju i odrasli sa invaliditetom mogu besplatno da dobiju sve informacije o pilagođenim pomagalima, ali i da ih iznajme kako bi pri nabavci mogli da odaberu ono pomagalo koje odgovara njihovim potrebama. U okviru Centra izrađuju se prilagođena nastavna sredstva i učila za decu sa smetnjama u razvoju, koja im pomažu da postignu bolji uspeh u školi. Prostor u kojem se realizuju aktivnosti je na adresi Apatinski put 29. u Somboru. Centar radi sa korisnicima svakog radnog dana u terminu od 14:00 do 16:00 časova. Kontakt telefon je 025/434-420 i biće dostupan u navedenom terminu. Projekat su podržali ambasada Kraljevine Norveške i Grad Sombor.

 

Marko Marinović

 

Diplomirani defektolog -tiflolog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.