Dislalija

Dislalija je poremećaj artikulacije koji se ogleda u nepravilnosti ili nemogućnosti izgovora pojedinih glasova. Ispoljava se kao: Distorzija-kada je odrećeni glas oštećen i u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora glasa. Supstitucija-kada dete zamenjuje nerazvijen glas sa već postojećim glasom.Omisija-kada dete ne izgovara pojedine glasove a njihov razvojni period je prošao.Izgovorne norme za decu do 3 godine: treba da postoji pravilan izgovor glasova: a, e, i, o, u, p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h. Do navršene četvrte godine treba da postoji pravilan izgovor glasova s, z, c, l, nj.

 

     Izmeću 4 i 5 godine formiraju se glasovi lj i r, a sa 5-5.5 godina glasovi š, ž, ć, đ, č i dž. Ove norme se razlikuju u   zavisnosti od različitih autora, ali ono sa čime se svi slažu je da dete sa 5.5 godina treba pravilno da izgovara sve glasove. Neka deca vrlo lagano pravilno izgovaraju sve glasove, dok druga na tom putu prolaze kroz niz poteškoća. Razvoj izgovora kod svakog je deteta individualan i postupan. Ako ste primetili nepravilan izgovor nekih od glasova kod svoga deteta, obavezno se obratite logopedu kako bi se na vreme otklonio nedostatak, da vaše dete ne bi imalo problem u pisanju i čitanju tih glasova kad krene u školu.

 

Marija Uzelac

diplomirani defektolog – logoped

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.