Kako prepoznati znake autizma

Autizam je poremećaj koji se očituje u  ranom detinjstvu i remeti mnoge aspekte razvoja,onemogućavajući detetu da uspostavi socijalne odnose i komunikaciju na uobičajen način.Vidljivi znaci autizma najčešće se uočavaju kod dece između dve i tri godine starosti.

Najčešći alarmni signal je nesposobnost uspostavljanja odnosa sa drugima.Kod beba je to negodovanje pri maženju i nošenju, nedostatak osmeha, nepokazivanje interesa za predmete i bića u okruženju, neodazivanje na svoje ima sa godinu dana.

U predškolskom uzrastu dete se voli igrati samo,ne učestvuje u igri,ne govori, ili govori poput robota,daje nepovezane odgovore na pitanja, stalno ponavlja određene reči ili fraze,razvija određene rutine ili rituale,ima izlive besa bez  razloga,namerno se ozleđuje, postaje opsesivno u zanimanju za neku stvar,ima neobične sklonosti prema hrani, vrti se u krug,neadekvatno reaguje na zvukove,mirise i dodir.

Istraživanja su pokazala da se ovaj poremeđaj javlja u svim socijalnim uslovima i da je često udružen sa znacima neurološkog oštećenja i teškoćama u mentalnom razvoju.

Što više saznate o simptomima autizma,vaše dete pre može dobiti stručnu pomođ i podršku,a time su veće šanse za prevladvanje simptoma.Spomenka Šešević
dipl.specijalni pedagog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.