Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju

Kućna nastava za učenike sa smetnjama u razvoju predstavlja vid obrazovanja kod kuće u skladu sa izrađenim individualno obrazovnim planom podrške.Organizuje se u okviru Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić Sombor,za učenike koji zbog svog invaliditeta ili težeg zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu u prostorijama škole. Pravo na kućnu nastavu ostvaruje se rešenjem Interresorne komisije. Kućna nastava omogućava učenicima razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih veština i kao takva predstavlja dobar vid pružanja psihosocijalne podrške kako deci sa smetnjama u razvojutako i njihovim roditeljima.

 

      Trenutno se ovaj vid nastave realizuje u Apatinu i Staparu sa tendencijom da se proširi i obuhvati i druge učenike koji imaju potrebu za ovim vidom obrazovanja. Učenici sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u program kućne nastave, podležu detaljnoj defektološkoj proceni njihovih psihofizičkih sposobnosti, na osnovu koje se kreira individualno obrazovni plan. Nastavu realizuje defektolog iz oblasti višestruke ometenosti.

 

      U nastavi se primenjuju razna didaktička sredstva koja omogućavaju učenicima da na lak i zanimljiv način usvoje neophodna znanja i savladaju svakodnevne životne veštine.

 

Dragana Miščević

 

Master defektolog za višestruku ometenost

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.