Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama ima za cilj postizanje optimalnog nivoa fizičkog, mentalnog i društvenog funkcionisanja. Obuhvata profesionalnu orijentaciju, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje. Pravilno sprovedena profesionalna orijentacija rezultiraće adekvatnim odabirom zanimanja te uspešnim obavljanjem poslova u odabranoj struci. U ovom procesu je važna uloga defektologa koji koordiniše timom za profesionalnu orijentaciju. Program profesionalnog osposobljavanja u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koncipiran je tako da se teoretska nastava izvodi dva dana nedeljno, a praktična nastava tri dana.

Učenici sa smetnjama se najčešće profesionalno ili radno osposobljavaju u sledećim područjima rada: Mašinstvo i obrada metala; Hemija, nemetali i grafičarstvo; Tekstilstvo i kožarstvo; Trgovina, ugostiteljstvo i turizam; Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane; Lične usluge , Šumarstvo i obrada drveta. Nakon završetka školovanja učenik koji je delimično osposobljen za rad dobija uverenje o usvojenim radnim operacijama – nivo manipulantZa učenike koji su stekli stepen nekvalifikovanog (I stepen) i polukvalifikovanog (II stepen) radnika kažemo da su radno osposobljeni. Učenik koji je osposobljen za samostalno obavljanje svih operacija nekog zanimanja završava III stepen školovanja i stiče zvanje kvalifikovanog radnika. Za učenike koji stiču punu kvalifikaciju kažemo da su profesionalno osposobljeni.

 

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.