Savetovalište za rani razvoj deteta

Iako Zakon to ne prepoznaje, u praksi je naučno a u životu iskustveno dokazano da je rana stimulacija deteta i to u prvih 6 godina života od krucijalnog značaja za razvoj svih oblasti funksionisanja jedne ličnosti. Motorna, intelektualna, jezička, i emocionalna sfera funcionisanja se razvijaju nadopunjujući jedna drugu. Ukoliko je jedna od njih usporenog razvoja javlja se disharmonija u razvoju ili neki od prožimajućih razvojnih poremećaja. Koliko puta ste kao roditelj čuli reči „dete je lenjo“, „njegov/njen tata je bio isti takav kao mali“, „prerašće to“?! Ukoliko posumnjate u bilo kakav problem u razvoju svoga deteta od velike važnosti je da se javite stručnjaku koji će odganati ili potvrditi Vaše sumnje. Čak i ukoliko potvrdi najvažnije je da dete počne sa stimulativnim tretmanima što pre, a u toku procesa sam roditelj se uz pomoć stručnjaka navikava na novonastalu situaciju u svom životu.

     Tretman deteta sa razvojnim smetnjama je težak proces za celu porodicu, ali uz pomoć stručnjaka svi članovi porodice se postepeno prilagođavaju i nalaze svoju ulogu u istom. Grad Sombor je jedan među retkima pronašao model pomoći porodicama dece sa razvojnim smetnjama od 0 do 6 godina putem pružanja usluga preko Savetovališta za rani razvoj deteta u ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“. U okviru ustanove savetovalište postoji od 2014. god. U njemu rade stručnjaci defektolozi koji pružaju usluge dijagnostike, tretmana i savetovanja.

 

Jasmina Bečić

 

dipl.defektolog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.