Šta podrazumeva dodatna podrška?

Od 2009. godine, u našoj zemlj, je započet proces inkluzivnog obrazovanja.Učenici sa posebnim potrebama upisuju se u masovne škole. Kako u pomenutim školama nema zaposlenih defektologa ,čija podrška je ovoj deci preko potrebna, osmišljen je sistem dodatne podrške. Dodatna podrška podrazumeva skup stručnih poslova defektologa, različitih specijalnosti, kojima se podržava i unapređuje razvoj i učenje dece,učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju koji stiču obrazovanje i vaspitanje u ustanovama u kojima nije zaposlen defektolog.Defektološktretmanse realizujsa po dva časa nedeljno u matičnoj školi učenika ili predškolskoj ustanovi.

     Korisnici dodatne podrške su:deca u pripremnom predškolskom programu.učenici i odrasli sa smetnjama u razvoju,njihovi vaspitači, nastavnici i stručni saradnici.Pravo na dodatnu podršku ostvaruju se na osnovu rešenja Interresorne komisije.Po dobijanju rešenja matična škola, ili predškolska ustanova u kojoj se učenik/dete obrazuje/vaspitava šalje zahtev ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“. U skladu sa rešenjem IRK i raspoloživim ljudskim resursima, raspoređuju se defektolozi određenog profila za rad sa učenikom/detetom. Dodatna podrška evaluira se tokom godine na sastancima IOP timova, Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje u saradnji sa Školskom upravom.

 

Katarina Salkanović

 

Diplomirani defektolog – oligofrenolog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.