Status odraslih osoba sa smetnjama u razvoju

Roditelji dece sa posebnim potrebama se često nakon završetka obrazovanja svoje dece suočavaju sa sledećim izazovima: kako omogućiti detetuda kvalitetno koristi vreme; kako mu omogućiti druženje sa vršnjacima i tokom radnih dana i ko će brinuti o detetu dok sam ja na poslu? Alternativno rešenje istog može da predstavlja Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Svrha usluge dnevnog boravka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u socijalnoj sredini kroz održavanje socijalnih, psiholoških i fizičkih fukcija i veština kako bi se korisnici u što većoj meri osposobili za samostalni život.

 

     U Opštini Sombor postoji Dnevni boravak koji je finansiran od strane lokalne samouprave. Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju funkcioniše kao segment rada ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“. Nakon završetka školovanja zainteresovani roditelji podnose zahtev Centru za socijalni rad za korišćenje usluga boravka. Rad sa korisnicima obavljaju defektolozi. Program rada boravka obuhvata sledeće oblasti: vaspitno-obrazovnu, radnu i zabavno-rekreativnu. Vaspitno-obrazovnu oblast čine: socijalizacija, briga o sebi i komunikacione veštine. Radna oblast obuhvata: tkačku ili grnčarsku aktivnost, ekološku,kreativnu i kulinarsku dok se zabavno-rekreativna oblast realizuje na nivou škole, lokala pa i šire. Akcenat rada boravka stavljen je na sticanju pozitivnog i konstruktivnog iskustva korisnika izvan porodice,usporavanje regresije prisutnih znanja i veština kao i pružanje pomoći porodici da slobodno vreme iskoriste za bavljenje radnim idrugim aktivnostima.

 

Jovana Cvijetić

Diplomirani def.specijalni pedagog

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.